Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Kategóriák / Termékek

Elállás és visszaküldés

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) a terméknek,
 2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog, többek között:

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele* tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, Ide tartoznak a komplett, egyedi igény alapján összeállított számítógépek, valamint az egyedi igény szerinti nagyobb mennyiségű megrendelések;
 • nem rendeltetésszerűen használt, vagy sérült termékek esetében;
 • bontott, használatba vett kellékanyagoknál (nyomtató patron, toner, stb.;
 • a szolgáltatások esetében, ide tartoznak a kiszállítás, szállítás biztosítás, gépösszeszerelés és az egyedi szervízköltségek díjai;
 • olyan zárt csomagolású termék** tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Ilyen termékek például a

lázmérő, fülhallgató, fejhallgató, headset, gamer headset, okosóra, okosóra szíj, aktivitásmérő, aktivitásmérő karpántborotva, villanyborotva, epilátor, borotvához szita, borotvafej, trimmel, villanófényes szőrtelenítő (IPL), arctisztító kefe, bőrradírozó, gyantázó készülék, gyantapatron, bőrápoló szer, krém, fogkefe, fogkefe fej, szájzuhany, szájcenter, manikűr/pedikűr készülékek és tartozékaik, hajformázók (hajvasaló, hajsimító, göndörítő, kreppelő, hajsütővas, kúpvas, meleglevegős készülékek), hajvágó, szakállformázó, testszőrzet nyíró, fül/orr szőrnyíró, Inhalátor, merchandise: pl. póló, zokni, sapka, bögre, stb. Az ezekbe a kategóriákba nem eső termékeknél is megtagadható az elállás - higiéniai okból - túlzott koszolódás esetén. A termékeket kérjük tisztán visszajuttatni!

 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel. Ilyen termékek például tintapatron, tisztítószerek, hűtőpaszta, 3D nyomtató filament.
 • A fogyasztó csak bizonyos feltételekkel állhat el a következő esetekben:

Felhasználói fiókhoz kötött vagy jelszóval védhető termékek esetében az elállást csak akkor tudjuk feldolgozni, ha az eszközt megfelelően visszaállították a gyári állapotra. (pl. mobiltelefon, gyermek okosóra, sportóra, notebook, prémium nyomtatók, stb.) Gyermek okosórák esetében nem elegendő az applikáció törlése, az applikációba regisztrált fiókon belül kell megszüntetni a párosítást. A gyermekek adatainak védelme érdekében kérjük ne felejtse el ezt a lépést, amennyiben el szeretne állni a vásárlástól!

 *Ilyen esetnek minősül az olyan konfiguráció is, ahol a számítógép szoftverrel együtt kerül forgalmazásra.

**Ilyen termékeknek minősül a testtel és testnedvekkel érintkezhető termékek csoportja.

Céges vásárlókra vonatkozó elállási jogok

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet  1. § (1) bekezdése értelmében annak rendelkezéseit a fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződésekre (fogyasztói szerződések) kell alkalmazni.

A Ptk. kötelmi jogi szabályait tartalmazó Hatodik Könyve a 93/13/EGK irányelv 2. cikk b) pontjának megfelelően azon természetes személyekre szűkíti le a fogyasztó fogalmát, akik a saját szakmájuk, üzleti tevékenységük vagy foglalkozásuk körén kívül kötnek szerződést. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Rendelet hatálya nem terjed ki

 • a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyekre; (legyen az akár jogi-, vagy természetes személy)
 • a nem természetes személyekre.

Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) szolgáltató ÁSZF-ben feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató ügyfélszolgálati címére – 1047 Budapest, Szabadkai utca 9. -  címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül eljuttatni, vagy a Szolgáltató raktárába – 1047 Budapest, Szabadkai utca 9. - postai úton visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. Az elállás során a terméket, olyan állapotban kell visszaküldeni, ahogyan az átvételre került. A termék csomagolási elemeinek, tartozékainak mennyiségi illetve minőségi megőrzésére is kiemelt figyelmet kell fordítani.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A házhoz szállítással vásárolt termékek elállási joga a Szolgáltató ügyfélszolgálati helységében is gyakorolható. Az Ügyfél kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

A termék kipróbáláson felüli használati (értékcsökkenési) díjakat az alábbi szerint határozzuk meg:

Minden esetben a termék vételárából számítjuk az értékcsökkenés mértékét.

- A termék dobozának sérülése, karcolódása, állagának megváltozása esetén: 30%.
- A termék gyári védő fóliájának eltávolítása esetén: 20%.
- A termék vagy annak gyári tartozékainak enyhe karcosodása esetén: 40%.
- A termék fizikai állapotának sérülése (kivétel az enyhe karcolódást) esetén, amikor a termék még működik: 50-70%.
- A termék fizikai állapotának sérülése esetén, amikor a termék nem működik: 100%.
- A termékre telepített szoftverek valamint felhasználói profilok esetén: 30%.
- A termék gyári tartozékainak sérülése, rongálása esetén: 40%.
- A termék gyári tartozékainak hiánya esetén: 70%.
- A termék gyári felhasználói leírásának vagy telepítési kézikönyvének hiánya esetén: 20%.

- A terméknek -  higiéniai okokra visszavezethető - nem  rendeltetésszerű használata: 30%.

A Fogyasztó által visszaküldött illetve az átvételi ponton leadott termékek esetleges értékcsökkenésének megállapításához a Szolgáltató bevizsgálást végez. A Szolgáltató a vizsgálatba szükség esetén külső szakértő bevonását is igénybe veszi. A vizsgálat időtartama az „azonnali szemrevételezés” időtartamtól legfeljebb a 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.